Ontzorgen

Ontzorgen bij uitval

Wij hebben diverse rioolinspectie hardeware componenten op voorraad, voorbeelden hiervan zijn: PC’s, VITEC kaarten, USB to serial converters en enkele losse pc componenten. Deze componenten kunnen snel bij klanten ingebouwd worden in geval van storing. Met deze extra service maken wij het mogelijk dat u snel weer de werkzaamheden kunt hervatten. Vervolgens kunnen wij de defecte componenten bestellen en deze op een tijdstip wanneer het u uitkomt weer wisselen om zo stilstand tot een minimum te beperken.

Ontzorgen in beheer

PRO Ewijk B.V beoordeeld uw rioolinspecties om vervolgens u een maatregelen plan aan te bieden waarin duidelijk beschreven staat welke reparaties en/ of renovaties er waar uitgevoerd moeten worden. Ook kunnen deze maatregelen in SCS verwerkt worden om zo de reparatie en/ of renovatie werkzaamheden te kunnen registreren en volgen, Kijk bij “SCS” voor meer informatie.

Maakt u gebruik van Kikker als beheer systeem en wilt u uw beheersysteem aanpassen aan het GWSW? Wij maken het voorelkaar.

Ontzorgen in meten

Meten = Weten. Bent u niet geheel zeker of mist u bijvoorbeeld BoB hoogtes of de hoogte van een overstort drempel. Wij meten het voor u in. Pro Ewijk maakt gebruik van GPS meetapparatuur voorzien van RTK correctie techniek. Dit wil zeggen dat de metingen onder normale omstandigheden een maximale afwijking hebben van 1 cm in de X en Y as en maximaal 2 cm in de Z as. Alle gegevens worden aangeleverd in Rijksdriehoek coördinaten of bij verzoek in WGS84 coördinaten. Maakt u gebruik van het beheersysteem kikker? Dan kunnen wij alle meetgegevens direct in een .rev bestand verwerken zodat u enkel de revisie door hoeft te voeren in uw database.

Zijn situaties in uw beheersysteem niet helemaal duidelijk? Wij zoeken het uit. Overstort constructies kunnen op tekening zeer verwarrend overkomen. Wij gaan ter plaatse kijken en brengen de situatie geheel duidelijk in kaart.

Ontzorgen in werkvoorbereiding

Wilt u reparatie of renovatie werkzaamheden aanbesteden of uitvoeren maar u wilt van te voren weten waar de eventuele knelpunten zitten zoals bijvoorbeeld: bereikbaarheid van de putten of dat de putten groot genoeg zijn? PRO Ewijk B.V. gaat voor u op pad en brengt het gehele werk netjes in kaart. Alle gegevens die nodig zijn voor een goede werkvoorbereiding worden bekeken zoals:

  • Bereikbaarheid van de putten
  • Zijn er extra verkeersmaatregelen nodig
  • Zitten er vreemde objecten in de put waar rekening mee gehouden moet worden of die verwijderd moeten worden ( aansluitingen, persleidingen etc. )
  • Is de put groot genoeg om vanuit te werken.
  • Eventueel andere defecten aan de put.
  • Overdreven vervuiling.
  • Verdekte putten.

Met het inventariseren van een werk kunt u het achteraf verrekenen van meerwerk beperken. U krijgt van PRO een inventarisatie rapport met alle opgenomen gegevens en foto’s van de geïnventariseerde objecten.

ontzorgen in toezicht

PRO Ewijk B.V. kan voor u het toezicht op werkzaamheden aan rioolobjecten verzorgen. Hierbij wordt vooral gelet op veiligheid en kwaliteit van de werkzaamheden. Door de ruimschootse praktijk ervaring zal PRO praktijk gericht toezicht houden.