Sewer Cleaning Solutions

Sewer Cleaning Solutions of afgekort SCS is de registratie tool om reinigingen aan riool objecten te registreren conform RibX. Door jaren lange ervaring in riool en kolken reinigingen en samen met feedback van proeven in de praktijk is er een applicatie tot stand gekomen die de spijker op zn kop slaat.

Meer informatie? ga naar www.SCScleaner.nl